Santa Maria del Grau

Santa Maria del Grau       Santa Maria del Grau       Santa Maria del Grau       Santa Maria del Grau       Santa Maria del Grau

L'església de Santa Maria del Grau forma part de la Parròquia de Sant Vicenç de Fals, situada al municipi de Fonollosa i a la comarca del Bages. Des d'aquest lloc es divisa tot el pla de Fals i les crestes impressionants de Montserrat. A migdia del temple hi ha un bosquet d'alzines que dignifica el lloc. A prop hi trobem la casa pairal del Grau on guarden la clau de la capella.

El santuari de la Mare de Déu del Grau és un important monument arqueològic del nostre romànic rural. L'edifici consta d'una sola nau rectangular, obra tardana del segle XII i d'una capçalera que correspon a una anterior església preromànica. Aquesta capçalera funciona des de 1694 com a atri o entrada en substitució de l'original situada a migdia.

El vell portal romànic quedà emparedat en construir-ne al segle XVII la casa dels ermitans, fet que obligà a capgirar el lloc de l'altar i a situar-lo a l'altre extrem de la nau, on també es va col·locar el retaule que actualment s'hi conserva.

En les restes del santuari primitiu encara es poden veure les empremtes de les canyes que serviren per fer la volta. Un gran arc descentrat enllaça els dos cossos de l'edifici i posa de manifest l'aprofitament de l'obra anterior en la qual hi ha dos bonics finestrals, quasi espitlleres, fets d'una sola peça de pedra buidada.

La notícia més antiga que coneixem d'aquesta església data de l'any 1039. En un document està recollit que la vescomtessa de Cardona-Osona, senyora de Fals, Engúncia, fa un llegat a la domus o oratori de Santa Maria del Grau. També consta en un llistat de parròquies del bisbat de Vic anterior a l'any 1154.

La categoria parroquial la va perdre al segle XIV quan quedà unida a la parròquia de Sant Vicenç de Fals, situada al castell on hi ha les dues torres de defensa. Degut al mal estat de conservació del santuari al segle XVI, el bisbe de Vic, en fer la visita pastoral l'any 1685, va prohibir dir-hi missa si no s'arranjava totalment, cosa que va portar a la reforma i capgirament esmentats.

L'any 1973 la parròquia, amb la col·laboració de força gent de Fals, decidí arranjar el santuari començant a treure tot l'arrebossat de dins.

El 1975 es dugué a terme una nova reforma ensorrant la casa dels ermitans que estava en un estat lamentable i que alhora amagava l'antic portal situat a migdia. De la casa dels ermitans se'n va conservar el portal del segle XVII. Al mateix temps s'eliminà el cor del santuari que estava situat en l'esmentada capçalera preromànica.

El 1984 tingué lloc una altra important restauració de l'edifici que consistí en una fonamentació profunda, l'ensorrament de la sagristia i l'agençament de les parets exteriors.

Venerada en una fornícula lateral de l'altar, oberta on abans hi havia la porta de la sagristia, es conserva una interessantíssima imatge de la Mare de Déu romànica del Grau, obra del segle XII. Aquesta imatge fou restaurada i el seu restaurador no la va tornar a la parròquia sinó que passà directament al museu de Santa Maria de la Seu de Manresa, sense consentiment de la feligresia. Després de molt temps de reclamacions, i havent-li condiciona't un lloc segur a la capella, la imatge fou retornada el 26 de maig de 1991 enmig d'una gran i emotiva celebració popular.

Ara presideix l'altar un retaule renaixentista amb pintures d'escenes de la vida de la Mare de Déu, obra del segle XVII, i una talla de fusta de Santa Maria del Grau de la mateixa època. El seu altaret és fet d'una gran pedra i una mola de molí.

El poble de Fals hi té una gran devoció, de manera que s'hi fan moltes celebracions familiars. El poble, a més a més, s'hi reuneix cada any a principis de febrer per fer la benedicció del terme, el diumenge següent a la Pentecosta per celebrar-hi l'Aplec del Grau (on entre altres balls s'hi dansa el "Ball de l'Almorratxa") i el diumenge abans de Nadal en la Festa de l'Esperança.

El·laborat a partir de textos
de Francesc Villegas i Lluís Solernou

Més informació: Santa Maria del Grau (Revista Falchs)
PDF de 1.233KB

Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar