Qui som? (història de l'ACR de Fals)

L'ACR de Fals    Activitats d'enguany    Activitats anys anteriors    L'esforç d'un poble    El Casal de Fals    Estatuts de l'ACR    Socis de l'ACR    Alta de soci    Protecció de Dades

L'ACR de Fals (Associació Cultural Recreativa de Fals) és una associació sense ànim de lucre que es constitueix el 21 de setembre de 1978, inscrita per resolució del 29 de gener de 1979 en el registre de associacions amb el número 3752, per a la promoció, organització i desenvolupament de tota mena d'activitats culturals, teatrals, folklòriques, de lleure, excursions, gastronomia, art, recreatives i esportives, destinades als socis i al públic en general.

L'ACR de Fals es regeix i regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts.

L'any 1978 s'inicia la construcció del Casal del poble - gràcies a les aportacions econòmiques i de mà d'obra dels veïns - que esdevé el centre aglutinador de les activitats de l'Associació.

A través d'aquesta entitat es van canalitzant totes les activitats socioculturals i recreatives que ja gaudien d'una llarga tradició al poble - com ara el Teatre, l'Aplec del Grau, les Caramelles o la Festa Major - i prenen força d'altres iniciatives nascudes en paral·lel a l'associació com el Pessebre Vivent del Bages.

Fins arribar a l'actualitat l'ACR de Fals s'ha esforçat en recuperar i mantenir les arrels tradicionals i, a la vegada, en cercar noves activitats que han emplenat la vida del poble.

Sala del Casal de FalsActivitats que organitza:

* Festa Major, Aplec del Grau i Concurs de Fotografia
* Caramelles (Festa de Pasqua)
* Festa de Sant Vicenç
* Pessebre Vivent a les Torres de Fals
* Edició dels fulls de divulgació de la història de Fals "Falchs"
* Casal de la gent gran
* Esplai "La Falç de Fals"
* Caminades, passejades i bicicletades
* Teatre amateur (existeix un grup de teatre local) i professional.
* Espectacles variats
* Festa de Cap d'Any (sopar, espectacle i ball)
* Sarau del Most
* Festa de l'Esperança
* Festa de la Gent Gran
* Carnestoltes, Diada de Sant Jordi, Revetlla de Sant Joan, Castanyada, Reis
* Balls i concerts
* Àpats populars
* Torneigs esportius
* Xerrades i cursos
* Excursions
* Loteria i panera
* Servei de biblioteca

Pujar Socis de l'ACR de Fals Pujar

   Per trams d'edat      Homes    Dones    Total  
  < 15 anys 0 0 0
  15 - 29 anys 1 4 5
  30 - 44 anys 18 22 40
  45 - 64 anys 43 39 82
  > 65 anys 36 43 79
             Total 98 108 206


Alta de soci           Butlleta domiciliació bancàriaTeatre-Escola        Caramelles El Grau        Caramelles El Grau        Obres Casal de Fals        Inauguracio Casal de Fals       Rebre publicitat d'activitats culturals

Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar