Sant Vicenç de Fals

Sant Vicenç de Fals       Sant Vicenç de Fals       Sant Vicenç de Fals       Sant Vicenç de Fals       Sant Vicenç de Fals       Sant Vicenç de Fals      

Sant Vicenç de Fals s'aixeca al lloc conegut com Torres de Fals, a la part est d'un turó situat a la banda oriental del terme municipal de Fonollosa (Bages), prop de la riera de Fonollosa.

Forma un conjunt monumental amb la rectoria, adossada al temple per ponent, el cementiri prop de la capçalera, una torre cilíndrica de l'antic castell de Fals situada a l'extrem oposat del turó, i una segona, també cilíndrica, a migdia de l'elevació i a l'altre costat de la riera. L'església està orientada d'est a oest i consta d'una nau amb cor situat als peus, una capella fonda adossada a la banda sud. La capçalera és quadrada i conté la sagristia, situada darrere del presbiteri i amb un pis al damunt, dit popularment hospital, i entre aquesta i la capella de la banda nord s'alça el campanar. S'accedeix al temple mitjançant un portal situat a l'extrem occidental de la façana principal, a migdia, el qual té gravat Any 1656, i més cap a llevant n'hi ha un altre tapiat, la llinda del qual es pot llegir IUAN ROCA ME FECIT:/ TEMPLUM./HOC -IHS-REAE-/ EDIFFICATUM FUIT ANNO/ DOMINI 1647 [JOAN ROCA EM VA FER: AQUEST TEMPLE-ISH (Jesús Home Salvador)- VA SER REEDIFICAT L'ANY DEL SENYOR DE 1647].

L'interior està cobert per cinc trams de volta de creueria amb un arc toral entre cadascun, mentre que la sagristia presenta una volta de canó amb rajols disposats de pla. A les parets laterals de la nau hi ha quatre espais situats entre els pilars que suporten els arcs, amb sengles peanyes d'obra que abans de la crema de l'interior de l'església, l'any 1936, havien suportat els retaules i altars que decoraven els murs del temple. També cal esmentar que al paviment de la capella de la banda nord, fet de lloses de pedra (el de la nau és de cairons) s'inclou una llosa sepulcral amb la inscripció SEPULTU- / RA DE PE- / RE IAUME / ANDREU I / DELS SEUS/ 1651.

Casa any, coincidint amb la festivitat de Sant Vicenç, es fa la celebració de l'Eucaristia a l'església de les Torres de Fals. L'acte s'acaba amb la "Benedicció de la Coca" presentada pels Priors i el seu repartiment entre els assistents.

Més informació: Aproximació històrica i artística de l'església de
Sant Vicenç de Fals
(David Galí, Ainhoa Pancorbo)
PDF de 780KB

Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar