alfons

Casal de la Gent Gran

El fet de la creació del Casal per la Gent Gran, que al seu dia es va plantejar dins l’ACR, va obeir a diversos motius. El principal es basava en el constant augment de persones grans dins el municipi, amb la particularitat que viuen soles, o es passen la major part del temps sense cap

Casal de la Gent Gran Llegeix més »