A continuació s’adjunta el document per omplir en cas de voler ser soci/a de l’ACR de Fals. Un cop omplert el document, enviar-lo a acrfals@gmail.com