Història

L’ACR de Fals (Associació Cultural Recreativa de Fals) és una associació sense ànim de lucre que es constitueix el 21 de setembre de 1978

 

L’ACR de Fals es regeix i regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

L’any 1978 s’inicia la construcció del Casal del poble – gràcies a les aportacions econòmiques i de mà d’obra dels veïns – que esdevé el centre aglutinador de les activitats de l’Associació.

A través d’aquesta entitat es van canalitzant totes les activitats socioculturals i recreatives que ja gaudien d’una llarga tradició al poble – com ara el Teatre, l’Aplec del Grau, les Caramelles o la Festa Major – i prenen força d’altres iniciatives nascudes en paral·lel a l’associació com el Pessebre Vivent del Bages.

Fins arribar a l’actualitat l’ACR de Fals s’ha esforçat en recuperar i mantenir les arrels tradicionals i, a la vegada, en cercar noves activitats que han emplenat la vida del poble.