ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

La Junta directiva de l’Associació Cultural i Recreativa de Fals té el grat de convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària que es portarà a terme el diumenge dia 14 d’abril a les 20:00h, en una única convocatòria.

L’ordre del dia serà el següent:
1/ Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior i aprovació, si s’escau.
2/ Memòria d’activitats de l’any 2023, així com la seva valoració general i previsions projectades a futur.
3/ Informe d’activitats i projectes del Casal de la Gent Gran de l’A.C.R.
4/ Informe d’activitats i projectes del Grup de Teatre de l’A.C.R.
5/ Informe d’activitats i projectes de l’esplai.
6/ Estat de comptes 2023 i aprovació, si s’escau.
7/ Pressupost de comptes per l’any 2024 i aprovació, si s’escau. Valoració de la situació econòmica, obres fetes i previsions de despeses, inversions i subvencions.
8/ Projecte d’activitats 2024
9/ Declaració de principis de tolerància zero en relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.
10/ Precs i preguntes.

Data

abr. 14 2024
Caducat!

Hora

20:00

Localització

Casal de Fals
Categoria