Assemblea General Ordinària de l’ACR

La Junta directiva de l’Associació Cultural i Recreativa de Fals té el grat de convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària que es portarà a terme el diumenge dia 9 de juliol a les 20:00h, en una única convocatòria. L’ordre del dia serà el següent:
1/ Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior i aprovació, si s’escau.

2/ Memòria d’activitats de l’any 2022, així com la seva valoració general i previsions projectades a futur.

3/ Informe d’activitats i projectes del Casal de la Gent Gran de l’A.C.R.

4/ Informe d’activitats i projectes del Grup de Teatre de l’A.C.R.

5/ Informe d’activitats i projectes de l’esplai.

6/ Estat de comptes 2022 i aprovació, si s’escau.

7/ Pressupost de comptes per l’any 2023 i aprovació, si s’escau. Valoració de la situació econòmica, obres fetes i previsions de despeses, inversions i subvencions. Actualització del servei de consumicions.

8/ Projecte d’activitats 2023

9/ Proposta de sol·licitar la declaració d’entitat d’interès cultural a la Generalitat de Catalunya de l’ACR de Fals i aprovació, si s’escau.

10/ Presentació del conveni de cessió de la Torre Nova a l’Ajuntament i aprovació, si s’escau.
11 / Presentació de candidatures i elecció de la nova Junta directiva de l’A.C.R.

12/ Precs i preguntes.

Data

jul. 09 2023
Caducat!

Hora

20:00 - 21:00

Localització

Fals
Casal de Fals