Acr Fals

Fins i tot la fruita més amarga conté sucre.

– Terry a O’Neal