39è Concurs de fotografia
Festa Major de Fals 2018

2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    Obres premiades 2018


1er general         2on general         3er general        
1er local         2on local         3er local        

Bases            Veredicte

B A S E S

PARTICIPANTS
Tothom que ho desitgi.

TEMA
Lliure.

OBRES
Màxim de quatre fotografies per autor, no premiades en altres concursos, ni publicades, ni presentades anteriorment en aquest concurs.

MODALITAT
Color o blanc i negre, tècnica lliure.

PRESENTACIÓ
Les obres aniran reforçades o muntades obligatòriament en un suport rígid de 30x40 cms.

IDENTIFICACIÓ
Títol de l'obra, nom, adreça, telèfon i correu-e de l'autor al dors de cada fotografia.

TRAMESA
Les obres podran ser entregades a algun membre de la Junta de l'ACR de Fals o es podran trametre per correu. L'adreça postal és:

   ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA DE FALS
   c/. Escoles, s/n
   08259 Fals (Fonollosa)

JURAT
Estarà format per membres d'una entitat fotogràfica de reconeguda solvència.

P R E M I S

GENERALS
LOCALS

1 : 100€ i trofeu

2 : 75€ i trofeu

3 :   50€ i trofeu


1 :   50€ i trofeu

2 :   40€ i trofeu

3 :   30€ i trofeu

C A L E N D A R I

TERMINI D'ADMISSIÓ
fins el 6 de maig de 2018

VEREDICTE
el 8 de maig de 2018 a les 8 de la tarda, al Casal de l'ACR de Fals

EXPOSICIÓ
a la Sala d'Exposicions del Casal de Fals del 12 al 27 de maig de 2018

LLIURAMENT DE PREMIS
el 13 de maig de 2018 a les 18:30 de la tarda al Casal de Fals

N O T E S

* Poden participar en la categoria Local les persones amb residència al municipi de Fonollosa o sòcies de l'ACR de Fals.

* Cada concursant podrà obtenir només un premi.

* Les obres premiades quedaran en propietat de l'ACR de Fals, amb el dret per part d'aquesta entitat a la seva reproducció.

* Els autors de les obres premiades trametran a l'organització l'arxiu digital de les mateixes.

* Les obres no premiades es podran recollir al Casal de l'ACR de Fals a partir del 16 de juny i durant un termini de 3 mesos. Les obres no recollides seran eliminades.

* En cas que el nombre de fotografies rebudes superi l'espai destinat a la seva exposició, el Jurat del Concurs decidirà sota el seu criteri quines fotografies no s'exposaran.

* L'ACR de Fals tindrà cura de la conservació del material rebut. No obstant això, no es fa responsable dels danys dortuïts que puguin produir-se.

* La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

* Qualsevol cas no previst serà resolt per l'ACR de Fals.

* Informació: 620 48 55 41, acrfals@gmail.comAplicació del Reglament General de Protecció de Dades

Rebre publicitat del concurs de fotografia

Rebre publicitat d'altres activitats culturals


Primer premi 2018        Primer premi 2017        Primer premi 2016        Primer premi 2015        Primer premi 2014        Primer premi 2012        Primer premi 2012        Primer premi 2011        Primer premi 2010        Primer premi 2009        Primer premi 2008        Primer premi 2007        Primer premi 2006        Primer premi 2005       

Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar