XXXVI CONCURS DE FOTOGRAFIA
Festa Major de Fals 2015

2014       2013       2012       2011       2010       2009 Obres premiades 2015


1er general         2on general         3er general        
1er local         2on local         3er local        


Imprimir el veredicte

concurs fotografia 2015
B A S E S
PARTICIPANTS
Tothom que ho desitgi.

TEMA
Lliure.

OBRES
Màxim de quatre fotografies per autor, no premiades en altres concursos, ni publicades.

TÈCNICA
Blanc i negre o color, admetent-se colorejades i viratges.

MIDES
Lliures del paper i la imatge fotogràfica.

PRESENTACIÓ
Les obres aniran reforçades o muntades obligatòriament en un suport rígid de 30x40 cms.

IDENTIFICACIÓ
Títol de l'obra, nom, adreça, telèfon i correu-e de l'autor al dors de cada fotografia.

TRAMESA
Les obres es podran trametre per correu, o bé ser entregades a algun membre de la Junta de l'ACR de Fals.

L'adreça postal és:
ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA DE FALS
c/. Escoles, s/n
08259 Fals (Fonollosa)
JURAT
Estarà format per membres d'una entitat fotogràfica de reconeguda solvència.

P R E M I S

GENERALS
LOCALS

1 : 200€ i trofeu

2 : 100€ i trofeu

3 :   50€ i trofeu


1 :   50€ i trofeu

2 :   40€ i trofeu

3 :   30€ i trofeu

C A L E N D A R I

TERMINI D'ADMISSIÓ
fins el 10 de maig de 2015

VEREDICTE
el 11 de maig de 2015 a les 8 de la tarda, al Casal de l'ACR de Fals

EXPOSICIÓ
a la Sala d'Exposicions del Casal de Fals del 16 al 31 de maig de 2015

LLIURAMENT DE PREMIS
el 24 de maig de 2015 a dos quarts de set de la tarda al Casal de Fals

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES
lliure de despeses pels concursants, es farà per part de l'entitat organitzadora a partir del 31 de maig de 2015

N O T E S
* Poden participar en la categoria Local les persones amb residència al municipi de Fonollosa o sòcies de l'ACR de Fals.
* Cada concursant podrà obtenir només un premi.
* El jurat decidirà en cas de coincidència, quina fotografia s'ha de premiar.
* Les obres premiades quedaran en propietat de l'ACR de Fals, amb el dret per part d'aquesta entitat a la seva reproducció.
* En cas que el nombre de fotografies rebudes superi l'espai destinat a la seva exposició, el Jurat del Concurs decidirà sota el seu criteri quines fotografies no s'exposaran.
* Qualsevol cas no previst serà resolt per l'ACR de Fals.
* La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
* Informació: 620 48 55 41, acrfals@gmail.com

Primer premi 2005        Primer premi 2006        Primer premi 2007        Primer premi 2008        Primer premi 2009        Primer premi 2010        Primer premi 2011        Primer premi 2012        Primer premi 2012        Primer premi 2014        Primer premi 2015       

Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar