XXXV CONCURS DE FOTOGRAFIA
Festa Major de Fals 2014

2013       2012       2011       2010       2009 Obres premiades 2014
1er general
1er. general
"Cat" de Adelina Putellas, de Manresa
2on general
2on. general
"El mossèn i la monja" de Luis Leandro, de Cornellà de Llobregat
3er general
3er. general
"Peres" de Antoni Mañosas, de St.Feliu de Llobregat


1er local
1er. local
"Fora de ruta" de Herminia Rovira
2on local
2on. local
"Roda i nena" de Josep Mª Clotet
3er local
3er. local
"Jornada laboral" de Nàdia PesarrodonaImprimir el veredicte

ACR Fals - concurs 2014
ACR Fals - concurs 2014
ACR Fals - concurs 2014
ACR Fals - concurs 2014
ACR Fals - concurs 2014


B A S E S
concurs fotografia 2014
PARTICIPANTS
Tothom que ho desitgi.

TEMA
Lliure.

OBRES
Màxim de quatre fotografies per autor, no premiades en altres concursos, ni publicades.

TÈCNICA
Blanc i negre o color, admetent-se colorejades i viratges.

MIDES
Lliures del paper i la imatge fotogràfica.

PRESENTACIÓ
Les obres aniran reforçades o muntades obligatòriament en un suport rígid de 30x40 cms.

IDENTIFICACIÓ
Títol de l'obra, nom, adreça, telèfon i correu-e de l'autor al dors de cada fotografia.

TRAMESA
Les obres es podran trametre per correu, o bé ser entregades a algun membre de la Junta de l'ACR de Fals.

L'adreça postal és:
ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA DE FALS
c/. Escoles, s/n
08259 Fals (Fonollosa)
JURAT
Estarà format per membres d'una entitat fotogràfica de reconeguda solvència.

P R E M I S

GENERALS
LOCALS

1 : 200€ i trofeu

2 : 100€ i trofeu

3 :   50€ i trofeu


1 :   50€ i trofeu

2 :   40€ i trofeu

3 :   30€ i trofeu

C A L E N D A R I

TERMINI D'ADMISSIÓ
fins el 25 de maig de 2014

VEREDICTE
el 26 de maig de 2013 a les 8 de la tarda, al Casal de l'ACR de Fals

EXPOSICIÓ
a la Sala d'Exposicions del Casal de Fals del 31 de maig al 15 de juny de 2014

LLIURAMENT DE PREMIS
el 8 de juny de 2014 a dos quarts de set de la tarda al Casal de Fals

DEVOLUCIÓ D'OBRES
lliure de despeses pels concursants, s'efectuarà per part de l'entitat organitzadora a partir del 16 de juny de 2014

N O T E S
* Poden participar en la categoria Local les persones amb residència al municipi de Fonollosa o sòcies de l'ACR de Fals.
* Cada concursant podrà obtenir només un premi.
* El jurat decidirà en cas de coincidència, quina fotografia s'ha de premiar.
* Les obres premiades quedaran en propietat de l'ACR de Fals, amb el dret per part d'aquesta entitat a la seva reproducció.
* En cas que el nombre de fotografies rebudes superi l'espai destinat a la seva exposició, el Jurat del Concurs decidirá sota el seu criteri quines fotografies no s'exposaran.
* Qualsevol cas no previst serà resolt per l'ACR de Fals.
* La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
* Informació: 620 48 55 41, acrfals@gmail.com

Fals, a 1 de març de 2014

Primer premi 2005
2005
Primer premi 2006
2006
Primer premi 2007
2007
Primer premi 2008
2008
Primer premi 2009
2009
Primer premi 2010
2010
Primer premi 2011
2011
Primer premi 2012
2012
Primer premi 2012
2013
Primer premi 2014
2014

ACR Fals - entrega trofeus
ACR Fals - entrega trofeus
ACR Fals - entrega trofeus
ACR Fals - entrega trofeus
ACR Fals - entrega trofeus
ACR Fals - entrega trofeus
ACR Fals - entrega trofeus
ACR Fals - entrega trofeus
ACR Fals - entrega trofeus
ACR Fals - entrega trofeus
ACR Fals - entrega trofeus
ACR Fals - entrega trofeus
ACR Fals - entrega trofeus
ACR Fals - entrega trofeus
ACR Fals - entrega trofeus


Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar