XXXIV CONCURS DE FOTOGRAFIA
Festa Major de Fals 2013

2012       2011       2010       2009 Obres premiades 2013
1er general
1er. general
"Sommi" de Juan Manuel Gago, de Montcada i Reixac
2on general
2on. general
"Anochece en el lago" de Jose Beut, de València
3er general
3er. general
"Mirada" de Antoni Mañosas, de St.Feliu de Llobregat


1er local
1er. local
"Petjades" de Toni Catllà
2on local
2on. local
"Bicicletes" d'Agnès Grau
3er local
3er. local
"Niu de guerra, ull de pau" de Josep Mª ClotetImprimir el veredicte

Exposicio 2009

B A S E S
concurs fotografia 2013
PARTICIPANTS
Tothom que ho desitgi.

TEMA
Lliure.

OBRES
Màxim de quatre fotografies per autor, no premiades en altres concursos, ni publicades.

TÈCNICA
Blanc i negre o color, admetent-se colorejades i viratges.

MIDES
Lliures del paper i la imatge fotogràfica.

PRESENTACIÓ
Les obres aniran reforçades o muntades obligatòriament en un suport rígid de 30x40 cms.

IDENTIFICACIÓ
Títol de l'obra, nom, adreça, telèfon i correu-e de l'autor al dors de cada fotografia.

TRAMESA
Les obres es podran trametre per correu, o bé ser entregades a algun membre de la Junta de l'ACR de Fals.

L'adreça postal és:
ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA DE FALS
c/. Escoles, s/n
08259 Fals (Fonollosa)
JURAT
Estarà format per membres d'una entitat fotogràfica de reconeguda solvència.

P R E M I S

GENERALS
LOCALS

1 : 200€ i trofeu

2 : 100€ i trofeu

3 :   50€ i trofeu


1 :   50€ i trofeu

2 :   40€ i trofeu

3 :   30€ i trofeu

C A L E N D A R I

TERMINI D'ADMISSIÓ
fins el 5 de maig de 2013

VEREDICTE
el 7 de maig de 2013 a les 8 de la tarda, al Casal de l'ACR de Fals

EXPOSICIÓ
a la Sala d'Exposicions del Casal de Fals del 11 de maig al 3 de juny de 2013

LLIURAMENT DE PREMIS
el 19 de maig de 2013 a dos quarts de set de la tarda al Casal de Fals

DEVOLUCIÓ D'OBRES
lliure de despeses pels concursants, s'efectuarà per part de l'entitat organitzadora a partir del 3 de juny de 2013

N O T E S
* Poden participar en la categoria Local les persones amb residència al municipi de Fonollosa o sòcies de l'ACR de Fals.
* Cada concursant podrà obtenir només un premi.
* El jurat decidirà en cas de coincidència, quina fotografia s'ha de premiar.
* Les obres premiades quedaran en propietat de l'ACR de Fals, amb el dret per part d'aquesta entitat a la seva reproducció.
* En cas que el nombre de fotografies rebudes superi l'espai destinat a la seva exposició, el Jurat del Concurs decidirá sota el seu criteri quines fotografies no s'exposaran.
* Qualsevol cas no previst serà resolt per l'ACR de Fals.
* La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
* Informació: 620 48 55 41, acrfals@gmail.com

Fals, a 1 de març de 2013

Primer premi 2005
2005
Primer premi 2006
2006
Primer premi 2007
2007
Primer premi 2008
2008
Primer premi 2009
2009
Primer premi 2010
2010
Primer premi 2011
2011
Primer premi 2012
2012
Primer premi 2012
2013

ACR Fals - concurs fotografia
ACR Fals - concurs fotografia
ACR Fals - concurs fotografia
ACR Fals - concurs fotografia
ACR Fals - concurs fotografia


Ajuntament de Fonollosa Col·labora:
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA

Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar