XXXIII CONCURS DE FOTOGRAFIA
Festa Major de Fals 2012

2011       2010       2009 Obres premiades 2012
1er premi general
1er. general
"Mary" de Agustín Padilla, de Badia del Vallès
2on premi general
2on. general
"Retrat" de Antoni Mañosas, de St.Feliu de Llobregat
3er premi general
3er. general
"Interior d'una casa vella" de Santi Bajona, de Manresa


1er premi local
1er. local
"L'ombra" d'Alba Arnau
2on premi local
2on. local
"La fi de l'estiu" de Joan Grau
3er premi local
3er. local
"Antelope Canyon" de Montserrat Fusté


premi pessebre

Premi "Pessebre Vivent del Bages a les Torres de Fals"
"Escena de benvinguda" de Toni Catllá, de Manresa

Imprimir el veredicte

Exposicio 2009

B A S E S
concurs fotografia 2012
PARTICIPANTS
Tothom que ho desitgi.

TEMA
Lliure.

OBRES
Màxim de quatre fotografies per autor, no premiades en altres concursos, ni publicades.

TÈCNICA
Blanc i negre o color, admetent-se colorejades i viratges.

MIDES
Lliures del paper i la imatge fotogràfica.

PRESENTACIÓ
Les obres aniran reforçades o muntades obligatòriament en un suport rígid de 30x40 cms.

IDENTIFICACIÓ
Títol de l'obra, nom, adreça, telèfon i correu-e de l'autor al dors de cada fotografia.

TRAMESA
Les obres es podran trametre per correu, o bé ser entregades a algun membre de la Junta de l'ACR de Fals.

L'adreça postal és:
ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA DE FALS
c/. Escoles, s/n
08259 Fals (Fonollosa)
JURAT
Estarà format per membres d'una entitat fotogràfica de reconeguda solvència.

P R E M I S

GENERALS
LOCALS
PESSEBRE VIVENT DEL BAGES
A LES TORRES DE FALS

1 : 200€ i trofeu

2 : 100€ i trofeu

3 :   50€ i trofeu


1 :   50€ i trofeu

2 :   40€ i trofeu

3 :   30€ i trofeu


Premi únic de 100€ per la millor fotografia del Pessebre.

C A L E N D A R I

TERMINI D'ADMISSIÓ
fins el 14 de maig de 2012

VEREDICTE
el 15 de maig de 2012 a les 7 de la tarda, al Casal de l'ACR de Fals

EXPOSICIÓ
a la Sala d'Exposicions del Casal de Fals del 19 de maig al 3 juny de 2012

LLIURAMENT DE PREMIS
el 27 de maig de 2012 a les 7 de la tarda al Casal de Fals

DEVOLUCIÓ D'OBRES
lliure de despeses pels concursants, s'efectuarà per part de l'entitat organitzadora a partir del 4 de juny de 2012

N O T E S
* Poden participar en la categoria Local les persones amb residència al municipi de Fonollosa o sòcies de l'ACR de Fals.
* Cada concursant podrà obtenir només un premi.
* El jurat decidirà en cas de coincidència, quina fotografia s'ha de premiar.
* Les obres premiades quedaran en propietat de l'ACR de Fals, amb el dret per part d'aquesta entitat a la seva reproducció.
* En cas que el nombre de fotografies rebudes superi l'espai destinat a la seva exposició, el Jurat del Concurs decidirá sota el seu criteri quines fotografies no s'exposaran.
* Qualsevol cas no previst serà resolt per l'ACR de Fals.
* La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
* Informació: 620 48 55 41, acrfals@gmail.com

Fals, a 1 de març de 2012

Primer premi 2005
2005
Primer premi 2006
2006
Primer premi 2007
2007
Primer premi 2008
2008
Primer premi 2009
2009
Primer premi 2010
2010
Primer premi 2011
2011
Primer premi 2012
2012


Fotos entrega premis 2012

ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011


Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar