XXXII CONCURS DE FOTOGRAFIA
Festa Major de Fals 2011

2009       2010       Obres premiades 2011
1er premi general
1er. general
"El soldat Ryan" de Joan Serrano, de Ripollet
2on premi general
2on. general
"Eva" de Emilio Combalia, de Barcelona
3er premi general
3er. general
"Lluís Raluy" de Luis Calle, de Vilanova del Camí


1er premi local
1er. local
"Benvinguts" d'Agnès Grau
2on premi local
2on. local
"Cecílies" de Mònica Martínez
3er premi local
3er. local
"Caramelles 1" d'Alfred Abad


premi Fals

Premi "Poble de Fals"
"Els cups vells" de Luís Calle, de Vilanova del Camí

Imprimir el veredicte

Exposicio 2009

B A S E S
concurs fotografia 2011
PARTICIPANTS
Tothom que ho desitgi.

TEMA
Lliure.

OBRES
Màxim de quatre fotografies per autor, no premiades en altres concursos, ni publicades.

TÈCNICA
Blanc i negre o color, admetent-se colorejades i viratges.

MIDES
Lliures del paper i la imatge fotogràfica.

PRESENTACIÓ
Les obres aniran reforçades o muntades obligatòriament en un suport rígid de 30x40 cms.

IDENTIFICACIÓ
Títol de l'obra, nom, adreça, telèfon i correu-e de l'autor al dors de cada fotografia.

TRAMESA
Les obres es podran trametre per correu, o bé ser entregades a algun membre de la Junta de l'ACR de Fals.

L'adreça postal és:
ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA DE FALS
c/. Escoles, s/n
08259 Fals (Fonollosa)
JURAT
Estarà format per membres d'una entitat fotogràfica de reconeguda solvència.

P R E M I S

GENERALS
LOCALS
POBLE DE FALS

1 : 250€ i trofeu

2 : 140€ i trofeu

3 :   90€ i trofeu


1 :   50€ i trofeu

2 :   40€ i trofeu

3 :   30€ i trofeu


Premi únic de 50€ per fotografia presa al terme de Fals, sobre algun element arquitectònic, cultural o paisatgístic o sobre alguna activitat cultural o recreativa que es pugui identificar amb el poble i l'entorn de Fals.

C A L E N D A R I

TERMINI D'ADMISSIÓ
fins el 30 de maig de 2011

VEREDICTE
el 31 de maig de 2011 a les 7 de la tarda, al Casal de l'ACR de Fals

EXPOSICIÓ
a la Sala d'Exposicions del Casal de Fals del 4 al 12 de juny de 2011

LLIURAMENT DE PREMIS
el 12 de juny de 2011 a les 12 del migdia al Casal de Fals

DEVOLUCIÓ D'OBRES
lliure de despeses pels concursants, s'efectuarà per part de l'entitat organitzadora a partir del 13 de juny

N O T E S
* Poden participar en la categoria Local les persones amb residència al municipi de Fonollosa o sòcies de l'ACR de Fals.
* Cada concursant podrà obtenir només un premi.
* El jurat decidirà en cas de coincidència, quina fotografia s'ha de premiar.
* Les obres premiades quedaran en propietat de l'ACR de Fals, amb el dret per part d'aquesta entitat a la seva reproducció.
* En cas que el nombre de fotografies rebudes superi l'espai destinat a la seva exposició, el Jurat del Concurs decidirá sota el seu criteri quines fotografies no s'exposaran.
* Qualsevol cas no previst serà resolt per l'ACR de Fals.
* La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
* Informació: 620 48 55 41, acrfals@gmail.com

Fals, a 1 d'abril de 2011

Primer premi 2005
2005
Primer premi 2006
2006
Primer premi 2007
2007
Primer premi 2008
2008
Primer premi 2009
2009
Primer premi 2010
2010
Primer premi 2011
2011Fotos entrega premis 2011

ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011
ACR Fals - entrega premis 2011


Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar