XXXI CONCURS DE FOTOGRAFIA
Festa Major de Fals 2010

2009       Obres premiades 2010
1er premi general
1er. general
"Expresión" de Luís Leandro, de Cornellà de Llobregat
2on premi general
2on. general
"Canviant la marxa" de Pura Trave, de Manresa
3er premi general
3er. general
"Sabates" de Roderic Pla, de Els Monjos
1er premi local
1er. local
"Complicitats" de Lluís Pich
2on premi local
2on. local
"Camp de roselles" de Josep Grau
3er premi local
3er. local
"Martina" de Toni Catllà

Imprimir el veredicte

Exposicio 2009

B A S E S
concurs fotografia 2010
PARTICIPANTS:
Tothom que ho desitgi.

TEMA:
Lliure.

OBRES:
Màxim de quatre fotografies per autor, no premiades en altres concursos, ni publicades.

TÈCNICA:
Blanc i negre o color, admetent-se colorejades i viratges.

MIDES:
Lliures del paper i la imatge fotogràfica.

PRESENTACIÓ:
Les obres aniran reforçades o muntades obligatòriament en un suport rígid de 30 x 40 cms.

IDENTIFICACIÓ:
Títol de l'obra, nom, adreça i telèfon de l'autor al dors de cada fotografia.

TRAMESA:
Les obres es podran trametre per correu, o bé ser entregades a algun Membre de la Junta de l'ACR de Fals.
L'adreça postal és:
ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA DE FALS
c/. Escoles, s/n
08259 Fals (Fonollosa)
JURAT:
Estarà format per Membres d'una Entitat Fotogràfica de reconeguda solvència.

P R E M I S

GENERALS
LOCALS

1 : 300 euros i trofeu

2 : 180 euros i trofeu

3 : 120 euros i trofeu


1 : Trofeu

2 : Trofeu

3 : Trofeu

C A L E N D A R I

TERMINI D'ADMISSIÓ:
Fins el 9 de maig de 2010

VEREDICTE:
L'11 de maig a les 8 de la tarda, al Casal de l'ACR de Fals.

EXPOSICIÓ:
A la Sala d'Exposicions del Casal de Fals des del 15 de maig fins el 13 de juny de 2010

LLIURAMENT DE PREMIS:
Es farà el dia 23 de maig a les 8 de la tarda al Casal de Fals.

DEVOLUCIÓ D'OBRES:
Lliure de despeses pels concursants, s'efectuarà per part de l'entitat organitzadora a partir del 14 de juny.

N O T E S
* Poden participar en la categoria Local les persones amb residència al municipi de Fonollosa o sòcies de l'ACR de Fals.
* Cada concursant podrà obtenir només un premi.
* El jurat decidirà en cas de coincidència, quina fotografia s'ha de premiar.
* Les obres premiades quedaran en propietat de l'ACR de Fals, amb el dret per part d'aquesta entitat a la seva reproducció.
* En cas que el nombre de fotografies rebudes superi l'espai destinat a la seva exposició, el Jurat del Concurs decidirá sota el seu criteri quines fotografies no s'exposaran.
* Qualsevol cas no previst serà resolt per l'ACR de Fals.
* La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
* Informació: 620 48 55 41, acrfals@gmail.com

Fals, a 29 de març de 2010

Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar