XXX CONCURS DE FOTOGRAFIA
Festa Major de Fals 2009

Obres premiades
1er premi general
1er. general
"Comando" de Joan Serrano, de Ripollet
2on premi general
2on. general
"Duna" de Luis Leandro, de Cornellá de Llobregat
3er premi general
3er. general
"Ana" de Carles Verdú, de Barcelona
1er premi local
1er. local
"Mirant les onades" de Francesc Braquets
2on premi local
2on. local
"Arrós" de Mª Angels Comas
3er premi local
3er. local
"Gotes d'aigua?" de Jesús Barceló

Imprimir el veredicte

Exposicio 2009

B A S E S

PARTICIPANTS:
Tothom que ho desitgi.
TEMA:
Lliure.
OBRES:
Màxim de quatre fotografies per autor, no premiades en altres concursos, ni publicades.
TÈCNICA:
Blanc i negre o color, admetent-se colorejades i viratges.
MIDES:
Lliures del paper i la imatge fotogràfica.
PRESENTACIÓ:
Les obres aniran reforçades o muntades obligatòriament en un suport rígid de 30 x 40 cms.
IDENTIFICACIÓ:
Títol de l'obra, nom, adreça i telèfon de l'autor al dors de cada fotografia.
TRAMESA:
Les obres es podran trametre per correu, o bé ser entregades a algun Membre de la Junta de l'ACR de Fals.
L'adreça postal és:
ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA DE FALS
c/. Escoles, s/n
08259 Fals (Fonollosa)
JURAT:
Estarà format per Membres d'una Entitat Fotogràfica de reconeguda solvència.

P R E M I S

GENERALS
LOCALS

1 : 300 euros i trofeu

2 : 180 euros i trofeu

3 : 120 euros i trofeu

1 : Trofeu

2 : Trofeu

3 : Trofeu

C A L E N D A R I

TERMINI D'ADMISSIÓ:
Fins el 17 de maig de 2009
VEREDICTE:
El 19 de maig a les 8 de la tarda, al Casal de l'ACR de Fals.
EXPOSICIÓ:
A la Sala d'Exposicions del Casal de Fals des del 23 de maig fins el 7 de juny de 2009
LLIURAMENT DE PREMIS:
Es farà el dia 31 de maig a les 8 de la tarda al Casal de Fals.
DEVOLUCIÓ D'OBRES:
Lliure de despeses pels concursants, s'efectuarà per part de l'entitat organitzadora a partir del 8 de juny.

N O T E S
* Poden participar en la categoria Local les persones amb residència al municipi de Fonollosa o sòcies de l'ACR de Fals.
* Cada concursant podrà obtenir només un premi.
* El jurat decidirà en cas de coincidència, quina fotografia s'ha de premiar.
* Les obres premiades quedaran en propietat de l'ACR de Fals, amb el dret per part d'aquesta entitat a la seva reproducció.
* En cas que el nombre de fotografies rebudes superi l'espai destinat a la seva exposició, el Jurat del Concurs decidirá sota el seu criteri quines fotografies no s'exposaran.
* Qualsevol cas no previst serà resolt per l'ACR de Fals.
* La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
* Informació: 620 48 55 41, acrfals@gmail.com

Fals, a 1 d'abril de 2009

Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar