Assemblea General del Casal de la Gent Gran el dia 12-09-2007
Proposta d'aprovació del funcionament del Casal de la Gent Gran


PETIT RESUM D'HISTÒRIA

Fa set anys, reunides les entitats del poble, l'ACR, la Parròquia i l'Ajuntament, van creure oportú la creació o adaptació del Casal de la Gent Gran, amb l'aixopluc de l'ACR, funcionant fins el dia d'avui amb la bona voluntat de totes les parts.

MOTIU

* Dotar aquest col·lectiu d'una legalitat davant les administracions.
* Donar el suport necessari, tant econòmic com de funcionament.
* Com a previsió de possibles problemes
* Posar a la disposició d'aquest col·lectiu totes les instal·lacions de l'ACR.

PUNTS PRINCIPALS
* El Casal de la Gent Gran passa a ser una secció de l'Associació Cultural i Recreativa de Fals.
* El principal òrgan de decisió és la Junta directiva de l'ACR, més la Comissió elegida en assemblea pels socis del Casal, i el Coordinador/a.
* El Casal de la Gent Gran està obert a totes les persones majors de 60 anys.
* Totes les activitats que es realitzin han de ser aprovades per l'òrgan de decisió.
* Per pertànyer al Casal de la Gent Gran s'ha de soci. No obstant, totes les activitats estan obertes a tothom.

CÀRRECS GESTORS
* El president de l'ACR serà el president del Casal de la Gent Gran.
* Un membre de la Junta directiva de l'ACR serà l'enllaç entre les parts.
* Crear la figura del Coordinador/a o Monitor/a del Casal de la Gent Gran
* L'ACR serà l'encarregada de buscar la persona idònia pel càrrec de Coordinador/a, amb l'aprovació de la Comissió.
* Crear una Comissió, integrada per 5 membres, socis del Casal de la Gent Gran. Aquesta Comissió serà renovada cada dos anys, per elecció amb votacions secretes per part del socis del Casal de la Gent Gran.

ATRIBUCIONS DELS GESTORS
De la Junta directiva de l'ACR
* Vetllar per el bon funcionament del Casal de la Gent Gran.
* Dirimir en els problemes que puguin sorgir.
* Donar suport econòmic i social.
* El Tresorer/a de l'ACR serà el Tresorer/a del Casal de la Gent Gran.
* El Secretari/a de l'ACR serà el Secretari/a del Casal de la Gent Gran.
* Contractar als monitors, previ assessorament de la Comissió i del Coordinadir/a.

De la Comissió
* Vetllar pel bon funcionament del Casal de la Gent Gran
* Planificar, conjuntament amb la Junta directiva de l'ACR, les activitats del curs.
* Gestionar el desenvolupament de les activitats, tant internes com externes, i vetllar per una bona convivència.
* Encarregar-se de les comunicacions amb els socis i del cobrament de les quotes i activitats, conjuntament amb el Coordinador/a, el Tresorer/a i el Secretari/a.
* Celebrar una reunió mensual, conjuntament amb el Coordinador/a i el membre elegit per la Junta directiva de l'ACR.
* Celebrar cada tres mesos una reunió entre la Comissió i la Junta directiva de l'ACR.

Del Coordinador/a
* Vetllar pel bon funcionament del Casal de la Gent Gran
* Coordinar i realitzar les tasques de funcionament, així com les dels monitors.
* Assistir a les reunions que es realitzin amb la Comissió i la Junta directiva.
* Acompanyar al col·lectiu a les sortides programades.
* Organitzar el funcionament del Casal de la Gent Gran.

NORMES DE FUNCIONAMENT
* Es farà anualment una assemblea general per a tots els socis.
* Es farà cada tres mesos una reunió amb les tres parts gestores:
        - per fer una valoració del trimestre passat
        - per fer la programació del trimestre següent
        - aportar propostes pel bon funcionament del Casal

Fals, a 11 de setembre de 2007

Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar