Presentació del llibre "Fals: la història"

Fals, la historia

Zenobita Edicions, per encàrrec de l'Ajuntament de Fonollosa, amb el suport de Cooperativa UMAC, acaba de publicar el llibre "Fals: la història". Es tracta d'una recopilació feta per Ernest Molins dels articles apareguts a la revista FALCHS sobre la història de l'antic terme de Fals. Els textos s'han actualitzat i ampliat, i s'han esmenat les errades detectades.

El llibre té un format de 21x30 cm, consta de 319 pàgines i està imprès en color. L'edició és acurada i ha estat preparada per l'editorial Zenobita, especialitzada en publicacions d'història local.

El preu de venda al públic és de 30€

La presentació del llibre tindrà lloc a l'església de les Torres de Fals diumenge, dia 20 de novembre de 2016, a les 5 de la tarda. Comptarem amb la presència de l'autor, la presentació per part de Francesc Comas, llicenciat en Geografia i Història, i la representació d'"El judici de Fals" a càrrec del grup de teatre de l'ACR.

Les persones que han fet la reserva de llibres així com els que també vulguin adquirir algun exemplar addicional, podran fer-ho al finalitzar aquest acte.

Havent acabat, hi haurà un piscolabis gentilesa de l'Associació Cultural Recreativa de Fals pels assistents.Pujar Presentació del llibre Pujar

El Grup de Recerca i Divulgació de la Història de Fals va publicar a partir de l'abril de 2004, amb caràcter mensual, la revista d'història local "Falchs", a la qual hi estaven subscrites la major part de cases del poble. Una part de la revista estava dedicada a la història de les cases i les famílies i una altra a la història general de la població i a la divulgació del seu patrimoni material i immaterial. El treball es feia en equip i personalment em vaig dedicar a la recerca oral i arxivística i a la redacció dels articles. Cinc anys i 60 revistes més tard es va donar la tasca per acabada i el Grup es va dissoldre.

El 2010 va surtir publicat el llibre titulat "Fals, les cases", on es recollien les històries revisades de totes i cadascuna del centenar de cases velles i les famílies que hi havien viscut, ordenades per ravals o zones geogràfiques. El llibre va tenir bona acollida, la limitada edició es va esgotar de seguida i actualment és introbable.

Ara és el torn de posar en forma de llibre la història general de Fals, una història de cap a cap, que va des de finals del segle X, quan s'esmenta per primer cop el castell de Fals, fins al segle actual. Una part del llibre, més o menys, dues terceres parts, consisteix en material ja publicat en la revista "Falchs", amb lleus modificacions i ampliacions, però el terç restant és material inèdit, producte de la documentació apareguda en els darrers anys.

El llibre ofereix al lector un enfoc global de la història del poble, fruit d'una perspectiva més àmplia, superant la visió parcelada que donaven els articles de la revista.

Un part del llibre està dedicada a la descripció i història dels edificis i construccions singulars que es troben dins del terme, des dels grans monuments com les Torres i les esglésies fins a l'arquitectura popular de les barraques i marges de pedra seca.

Hi haurà qui opinarà que el llibre dedica massa pàgines a l'església i a la religió, però el motiu és la gran importància que tenia la institució religiosa en la vida quotidiana dels pagesos. L'Església i el seu representant local, el rector, representava un poder molt més efectiu i propé que el del senyor terrenal, que dictava la política des de la llunyania.

La lectura del llibre no cal fer-la forçosament de principi a final, sinó que es pot començar a llegir pel mig i recòrrer les pàgines d'endavant en rere o a l'inrevès, triant de l'índex aquells apartats que cridin més l'atenció.

El primer i principal destinatari d'aquesta obra és la gent de Fals, els protagonistes de la història, amb la intenció que se sentin orgullosos del seu passat col·lectiu i valorin el patrimoni que els ha pervingut dels avantpassats. Per acomplir aquest objectiu de divulgació s'ha optat per un llenguatge planer, i quan ha calgut emprar algun concepte específic, s'ha procurat definir-lo per tal de fer-lo entenedor.

L'autor no aspira a fer una contribució notable a la historiografia general del pais, però és possible que algun historiador utilitzi parts i dades del llibre per als seus estudis, la qual cosa seria motiu de satisfacció personal.

Moltes persones, de maneres i en grau diferent, han contribuït a fer possible el llibre. La majoria són citades a l'apartat de "Fonts d'informació" i a totes els vull manifestar el meu agraïment i, molt especialment, als components de la colla del Grup de Recerca amb qui em vaig embarcar en l'aventura que ha culminat en els dos llibres de la història de Fals.

També és de justícia citar l'Ajuntament, que ha fet possible l'edició del present llibre, i la Cooperativa de Fals pel seu suport sense condicions.

Ernest Molins Roca

2016-11-20-1-01_Fals_la_historia        2016-11-20-1-02_Fals_la_historia        2016-11-20-1-03_Fals_la_historia        2016-11-20-1-04_Fals_la_historia        2016-11-20-1-05_Fals_la_historia        2016-11-20-1-06_Fals_la_historia        2016-11-20-1-07_Fals_la_historia       


Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar