Assemblea General ordinària de l'ACR


Benvolgut/da soci/a,

La Junta directiva de l'Associació Cultural i Recreativa de Fals té el grat de convocar-vos a l'Assemblea General ordinària que es portarà a terme el diumenge 4 de maig, a les 19:00 hores en única convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1 - Lectura de l'acta de l'assemblea anterior i aprovació si s'escau.
2 - Memòria d'activitats de l'any 2013. Valoració general de les mateixes i previsions projectades a futur.
3 - Informe d'activitats i projectes del Casal de la Gent Gran de l'A.C.R.
4 - Informe d'activitats i projectes del Grup de teatre de l'A.C.R.
5 - Informe del Pessebre Vivent del Bages 36ena edició, 2013 – 2014.
6 - Informe de les activitats i resultats de la Commemoració del Mil·lenari de les Torres
7 - Inici d'activitat de l'Esplai "laFalç".
8 - Estat de comptes 2013 i aprovació si s'escau.
9 - Pressupost de comptes per l'any 2014 i aprovació si s'escau. Valoració de la situació econòmica, obres fetes i previsions de despeses -Escriptura Casal-, inversions i subvencions.
10 - Petició d'adhesió de la nostre Entitat al "Pacte del Bages pel dret a decidir"
11 - Precs i preguntes.
Antoni Arnau i Prat
President
Fals, 14 d'abril de 2014


L'estat de comptes i la memòria general de l'A.C.R. es lliuraran als assistents a l'assemblea.

Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar