Assemblea General ordinària del casal de la Gent Gran


Benvolgut/da soci/a,

La Junta directiva de l'Associació Cultural i Recreativa de Fals té el plaer de convocar-vos a l'Assemblea General Ordinària del casal de la gent gran que es durà a terme el dimecres 30 d'abril, a les 19 hores en única convocatòria, amb el següent ordre del dia :
1.- Lectura de l'acta de l'assemblea anterior i aprovació si s'escau.
2.- Memòria d'activitats de l'any 2013.
3.- Informe de activitats i projectes del Casal de la Gent Gran de l'A.C.R.
4.- Estat de comptes 2013 i aprovació si s'escau.
5.- Pressupost de comptes per l'any 2014 i aprovació si s'escau.
6.- Precs i preguntes.
Antoni Arnau i Prat
President
Fals, 9 d'abril de 2014

L'estat de comptes i la memòria general de l'ACR es lliuraran als assistents a l'assemblea.

Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar