Dissabte 29 de juny de 2013 a les vuit del vespre

Actes Commemoratius del Mil·lenari
Documental de les Torres de Fals


1000 anys torres de Fals

ACTE OFICIAL D'INICI DE LA COMMEMORACIÓ

Amb la presència del President de la Diputació de Barcelona, Sr. Salvador Esteve, el Diputat al Parlament de Catalunya, Sr. David Bonvehí, l'alcalde de Fonollosa, Sr. Jaume Serarols, i Regidors de l'Ajuntament.

"Context històric del judici de Fals (1013)"

Presentació a càrrec del Dr. Francesc Rodríguez Bernal Medievalista, Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i per la Universitat de Poitiers (França). Ha desenvolupat la seva activitat docent a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Lleida, on s'incorporà l'any 2007. Com a investigador ha participat en diversos projectes de recerca d'abast internacional i ha publicat una trentena de treballs. Ha realitzat conferències sobre diversos aspectes de la civilització Medieval a moltes universitats de Catalunya, Espanya, França, Itàlia, Alemanya, Anglaterra, la República Txeca i els Estats Units.

Ha participat en revistes de divulgació (Clio, Món Medieval, Sapiens...) i en programes de televisió (Retalls d'Història de Catalunya, Arrels...). L'estudi de la nissaga dels Cardona l'ha portat a desenvolupar tasques de recerca als principals arxius estatals i estrangers, l'Archivio Segreto Vaticano entre els més destacats. Durant una d'aquestes estades de recerca realitzada a l'Archivo Ducal de Cardona, trobà i estudià el judici de Fals (1013).

En finalitzar la conferència tindrem la presentació dels personatges implicats en el judici, i una representació de dansa medieval a càrrec del grup de joves de Fals.

Després de l'acte hi haurà un refrigeri per tots els assistents.

NOTES
L'Acte Oficial i les conferències s'escauen totes en dissabte.
L'horari per tots els actes serà a les 8 de la tarda.
Desprès de cada conferència hi haurà una actuació musical.
Tots els actes s'acabaran amb un refrigeri.
Coincidint amb la celebració dels actes, està programada una exposició de fotografies de les Torres de Fals dels fotògrafs Montse Solanelles i Abel Serra

Agrairem sincerament la vostra assistència

Comissió Organitzadora del Mil·lenari de les Torres de Fals

ACTE OFICIAL D'INICI DE LA COMMEMORACIÓ

Bona tarda a tothom, veïns, veïnes, amics, a tots, gràcies per acompanyar-nos en aquest acte.

També volem donar la benvinguda més sincera a les autoritats que avui estan amb nosaltres:
Excm. Sr. Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona
Il·ltre. Sr. David Bonvehí, diputat al Parlament de Catalunya.
Il·lm. Sr. Jaume Serarols, alcalde de Fonollosa.
Il·lm. Sr. Josep Oliva, diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona
Il·lm. Sr. Marc Castells, diputat delegat d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona.
Sra. Ma. Àngels Blasco, Directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura de la Generalitat.
Regidors de l'Ajuntament de Fonollosa
Presidents i companys d'entitats

Avui anem a celebrar l'acte oficial de l'inici de la Commemoració del Mil·lenari de les Torres de Fals.

Tal com vam dir el dia 25 de maig, en la presentació del conjunt d'actes..., aquesta commemoració, en propietat, segurament s'hauria d'haver fet força anys enrere, per que hi ha alguns documents que parlen de les Torres de Fals en dates anteriors a l'any 1013, d'una forma, sembla ser, merament enunciativa, per designar el lloc, o el termenal.

Sigui quina sigui la data exacta del Mil·lenari, quan tocava, no es va fer cap celebració per les raons que fos, i aquesta commemoració era un deute pendent, que teníem de saldar com a poble. Per aquest motiu, el document trobat pel Dr. Francesc Rodríguez Bernal, "el del Judici del castell de Fals de l'any 1013", ens va semblar que era una oportunitat única, i amb prou contingut històric, per tal de substanciar i portar endavant aquestes celebracions.

Fet aquest preàmbul, amb el vostre permís, i en atenció a que el dia d'avui tenim una molt important presència d'autoritats, ens permetem parlar de la actual situació de degradació de les Torres de Fals i de les possibilitats que permetria el conjunt monumental, si estigués ben arranjat.

La part exterior, els camins..., la gent del poble, amb l'ajuda que representa el fer-hi el Pessebre Vivent del Bages, ja anem vetllant per mantenir-la mínimament.

La interior, les estructures de les torres, la construcció..., des del poble, no tenim capacitats per rehabilitar-les tal com s'hauria de fer.

Per aquests motius, humilment, us volem demanar ajuda per rehabilitar, tant aquesta església, com la resta d'edificacions. En concret, les bases de les dues Torres, que s'han anat degradant amb el pas del temps.

Estem convençuts que la gent del Municipi de Fonollosa, sabrem aprofitar aquests espais per tal de poder engegar i portar a terme activitats culturals de qualsevol tipus, si reuneixen els mínims de seguretat i bona presència.

Per tot plegat, us volem demanar sincerament la vostra ajuda a la restauració del conjunt monumental de les Torres de Fals. Gràcies a l'avançada.

Seguidament, aquesta vesprada tindrem una conferència a càrrec del Dr. Francesc Rodríguez Bernal, amb el títol: "Context històric del judici de Fals (1013)"

Desprès hi haurà la presentació dels personatges del Judici, que serà el preludi a la Festa del Mil·lenari del 27 de juliol, una dansa medieval presentada pel jovent de Fals, i clourem l'acte amb els parlaments de les autoritats que ens acompanyen i un petit refrigeri a l'esplanada de la presentació del Pessebre.

En darrer lloc dir-vos que tal com estava anunciat al programa del conjunt d'actes, avui inaugurem l'exposició de fotografies artístiques de les Torres de Fals, realitzades per la Montse Solanelles i l'Abel Serra, que malgrat siguin exposades "a precari" doncs el lloc no reuneix certament gaire bones condicions, desprès i tots els dies que fem aquests actes, podreu veure-la a la capella del lateral. Moltes gràcies als autors per la seva col·laboració

Esperem que us agradi aquest acte.

PARLAMENTS:
Intervenció de l'Il·ltre. Sr. David Bonvehí.
Intervenció de l'Il·lm. Sr. Jaume Serarols.
Intervenció de l'Excm. Sr. Salvador Esteve


TRADUCCIÓ JUDICI FALS

1013, 1 d'agost

Declaració de la vescomtessa Engonça (d'Osona-Cardona) davant el comte Ramon (de Barcelona) en contra de la decisió dels jutges Wifré i Olivà de Granera a partir de la reclamació del bisbe Borrell (de Vic) perquè la vescomtessa no pogués deixar en herència als seus fills el castell de Fals, ja que, segons Borrell, és propietat de l'església de sant Pere de Vic, per via del testament de l'anterior bisbe, Arnulf. La declaració d'Engonça i els testimonis aportats al·leguen que la vescomtessa tenia dret a la propietat el castell de Fals, perquè feia més de trenta anys que el seu marit, el vescomte Ramon, en continuació del germà d'aquest, el vescomte Ermemir, el tenia en alou. Davant d'aquesta reclamació, el jutge Wifré dóna la raó a la vescomtessa, reconeixent la seva propietat del castell de Fals per llei, i així ho accepta el bisbe Borrell.

Així va respondre la vescomtessa Engonça a les sentències que van fallar aquests senyors, el jutge Wifré i Oliva de Granera. I així va al·legar la vescomtessa a favor seu i dels seus fills davant el senyor Ramon, comte per gràcia de Déu, i de la comtessa Ermessenda, la seva esposa, en presència de molts bonshomes que al capdavall del document signaran, a partir de la reclamació del bisbe Borrell (de Vic), el qual sol·licitava i demanava a la mencionada vescomtessa i als seus fills el castell que diuen Fals amb les seves pertinences i adjacents que li pertoquen, dient o afirmant el bisbe Borrell) que la vescomtessa i els seus fills ho havien d'entregar a l'església de San Pere (de Vic), per via del bisbe difunt Arnulf, ja que aquell Arnulf, en el seu testament, va deixar tota la seva herència a l'església de San Pere de Vic; respecte a això, i en contra de la mencionada sentència, la vescomtessa, en nom seu i dels seus fills, dels quals actuava com a tutora, va respondre:

De cap manera, senyor (comte Ramon), el bisbe difunt Arnulf va poder deixar en herència a dita església l'esmentat castell ni les seves pertinences ni límits o adjacents, perquè el difunt vescomte Ermemir el tenia en el seu propi alou i va donar (en herència) l'esmentat castell de Fals al vescomte Ramon, marit meu, (que era) el seu germà, amb els seus termes i adjacents, amb sortides i entrades, i tot el que pertoca o deu pertocar a aquell castell, tant rústic com urbà, segons consta. I entre tots dos (vescomtes germans) el van tenir en possessió durant més de trenta anys com alou propi, excepte durant el temps que el difunt Arnulf va estar pres en captiveri (dels sarraïns).

I així és com està escrit. A la sentència judicial esmentada es van afegir els testimonis següents:

Nosaltres, com a testimonis, donem testimoni, en nom de Déu, trino i ú, sobre l'altar de Sant Joan de l'església de Vic, que, tal com afirma la mencionada vescomtessa, hem vist que el dit castell de Fals ha estat tingut i posseït pel vescomte Ermemir i desprès pel seu germà Ramon durant més de trenta anys, segons ha està escrit abans, amb totes les seves possessions, termes i pertinences.

Així doncs, jo, el levita i jutge Guifré, que he dirigit aquesta causa, he entès suficientment el problema, aplicant en aquella sentència la llei que diu: "allò que algú posseeix durant trenta anys sense interrupció de temps, de cap manera pot admetre recurs de ser requerit (en propietat per un altre)". I per això, consigno i confirmo allò que han declarat abans els testimonis sobre el dit castell i les seves pertinences i que han tingut en propietat la vescomtessa i els seus fills, per tal que per sempre hi consti el seu títol de propietat i ningú dubti d'aquest nombre de trenta anys.

I jo, el bisbe Borrell, he rebut els testimonis esmentats, que han testimoniat per jurament, i per això abandono (la reclamació) perquè mai més ni jo mateix ni cap dels meus successors la torni a repetir ni cap persona l'intenti infringir, i qui ho faci, tornarà a repetir tot el que ha succeït i persistirà en la condemna que conté la llei sobre la transacció per trenta anys i que ha estat copiada just abans d'aquesta declaració meva.

Han estat fetes copies de seguritat el dia 1 d'agost de l'any 18 des què Robert va iniciar el reialme dels francs.

Vídeo resumit de l'acte

ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals     ACR Fals - mil.lenari torres de fals    

Diputació de Barcelona


Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar