Assemblea General Ordinària del Casal de la Gent Gran

Dimecres 9 de setembre de 2009, a les 17:00 hores en primera convocatòria i a les 17:30 en segona
Ordre del dia

l - Lectura de l'acta anterior i aprovació si s'escau.

2 - Comptes i activitats per anys naturals.

3 - Renovació dels membres de la comissió de la gent gran.

4 - Precs i preguntes

Imprimir el document

Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar