Assemblea General ordinària del casal de la Gent Gran

Assemblea General ordinària

Benvolgut/da soci/a,

La Junta directiva de l'Associació Cultural i Recreativa de Fals té el plaer de convocar a tots els socis del Casal de la Gent Gran a l'Assemblea General ordinària que es durà a terme el dimecres 11 de maig del 2011, a les 17:00 hores en primera convocatòria i a les 17:30 en segona, al Casal, amb el següent ordre del dia:
1.- Lectura de l'acta de l'assemblea anterior i aprovació si s'escau.
2.- Memòria d'activitats de l'any 2010.
3.- Informe de activitats i projectes del Casal de la Gent Gran de l'A.C.R.
4.- Comptes 2010 i aprovació si s'escau.
5.- Pressupost de comptes per l'any 2011 i aprovació si s'escau.
6.- Precs i preguntes.
Josep Codina i Vall
President
Fals, abril de 2011

Resum de les activitats del Casal de la Gent Gran 2010

L'estat de comptes i la memòria general de l'A.C.R. es lliuraran als assistents a l'assemblea.

Generalitat de Catalunya - Cultura           Ajuntament Fonollosa          Fonollosa terra de olors
Menu Pujar